Privacy Reglement

ICT-Banen is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar opdrachtgevers, kandidaten en bezoekers van haar website van essentieel belang is voor haar activiteiten. Persoonsgegevens van opdrachtgevers, kandidaten en bezoekers worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. ICT-Banen is verantwoordelijk voor deze gegevensverwerking en houdt zich in alle gevallen aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt. Hier tref je het privacy reglement van ICT-Banen (“Privacy Reglement”) aan. We raden je aan dit deze aandachtig door te nemen.